Населення України з 1991 року скоротилося на 6 мільйонів осіб

Населення України з 1991 року скоротилося на 6 мільйонів осібРада національної безпеки і оборони України констатує скорочення населення України на 6 мільйонів осіб з 1991 року.

Про це йдеться урішенні РНБО, затвердженому сьогоднішнім указом Президента України ВіктораЮщенка.

 У рішенні від 29грудня Про стан соціально-демографічного розвитку, охорони здоров`я та ринкупраці в Україні РНБО констатує зростання загрозливих явищ та системнихнедоліків у цих сферах. 

 Проявомдемографічної кризи стало погіршення майже всіх демографічних показників. Урезультаті зростання депопуляції, що триває з 1991 року, чисельність населенняУкраїни скоротилася більш ніж на 6 млн осіб. 

 Основнимипроблемами демографічної ситуації в Україні є зниження показника народжуваностіі збільшення показника смертності, скорочення тривалості життя і загальнестаріння населення. Названі тенденції вплинули на кількісно-якісний складтрудового потенціалу, продуктивність суспільної праці. Економічні та соціальніпроблеми спричинилися до безробіття, поширення нелегальної трудової діяльності,зниження національного інтелектуального та освітнього потенціалу, до значногорозшарування населення за рівнем доходів. Стан здоров`я населення Українихарактеризується значною поширеністю хронічних хвороб і соціально небезпечнихзахворювань. 

 Для поліпшенняситуації РНБО доручила Кабінету міністрів України здійснити низку заходів. 

 Зокрема, урядповинен забезпечити належне фінансування програм розвитку пріоритетних видівекономічної діяльності, сприяти створенню умов для подальшого розвитку малого ісереднього підприємництва та вдосконалення законодавства з метою зменшеннянадмірного державного втручання у сферу підприємництва, опрацювати питання щодовпровадження “сімейних” принципів оподаткування доходів фізичних осіб, надання сім`ям з двома і більше дітьми податкових пільг, розмір яких повинензростати з народженням кожної наступної дитини. 

 Як повідомлялося,чисельність населення України впала нижче за позначку 46 мільйонів осіб і на 1листопада 2009 року склала 45 млн 999 тисяч 934 людини.

Джерело: НОВИНАР

Коментарі закриті

Новини, новини україни, українські новини, новини в україні, останні новини, новини дня, новини україна, політика, партії та організації , вибори 2010, 17 січня