Затверджено офіційну транслітерацію українських букв латиницею

Постанова Кабінету Міністрів України №55 від 27 січня 2010 р. затверджує таблицю транслітерації українського алфавіту латиницею.
Українська буква Аа передается латинською Aа

Бб – Bb

Вв – Vv

Гг – Hh

Гг – Gg

Дд – Dd

Ее – Eе

Єє – Ye (на початку слова), ie (в інших позиціях)

Жж – Zh zh

Зз – Zz

Ии – Yy

Іі – Ii

Її – Yi (на початку слова), i (в інших позиціях)

Йй – Y (на початку слова), i (в інших позиціях)

Кк – Kk

Лл – Ll

Мм – Mm

Нн – Nn

Оо – Oo

Пп – Pp

Рр – Rr

Сс – Ss

Тт – Tt

Уу – Uu

Фф – Ff

Хх – Kh kh

Цц – Ts ts

Чч – Ch ch

Шш – Sh sh

Щщ – Shch shch

Юю – Yu (на початку слова), іu (в інших позиціях)

Яя – Ya (на початку слова), ia (в інших позиціях)

Буквосполучення “зг” відтворюється латиницею як “zgh” (наприклад, Згорани — Zghorany, Розгон – Rozghon) на відміну від “zh” — відповідника української літери “ж”.

М’який знак і апостроф латиницею не відтворюються.

Транслітерація прізвищ та імен осіб і географічних назв здійснюється шляхом відтворення кожної літери латиницею.

 
 

Джерело: Народний Оглядач

Коментарі закриті

Новини, новини україни, українські новини, новини в україні, останні новини, новини дня, новини україна, політика, партії та організації , вибори 2010, 17 січня