Журнал "Мандрівець". Завжди актуально.

Новини зі світу правильних журналів.
Фаріон Ірина

Мова – це сила (або суспільно-креативна роль української мови в XI – середині XIX ст.

Вперше в українському мовознавстві взаємини між мовою і людиною, мовою і нацією, мовою і державою розглянуто в онтологічно-діяхронному розтині. Досліджується, що не держава стояла на сторожі мови, а мова забезпечила собою всі можливості для відродження нації та держави.

НАУКОВІ ВИКЛАДИ

Історія України

Алексашкіна Людмила

Полтавська битва 1709 р. у творчій спадщині Дмитра Яворницького.

У статті висвітлено погляди видатного українського історика Д. Яворницького на Полтавську битву 1709 р. у контексті Північної війни і на дії шведського короля Карла ХІІ, гетьмана України Івана Мазепи, кошового отамана Костя Гордієнка напередодні і в ході битви, дано оцінку значення Полтавської битви в історії України.

Клапчук Володимир

Деревообробні промисли та ремесла населення Гуцульщини другої половини XIX – першої третини XX ст.

У статті наводиться статистична характеристика таких деревообробних ремесел Гуцульщини, як бондарство, гонтарство, колодійство, столярство та різьбярство. Коротко характеризуються особливості виробництва дерев’яних виробів та мистецьких творів.

Лисий Юрій

Національні взаємовідносини у Львівському університеті у другій половині XIX– на початку XX ст.

У статті детально розглядаються взаємовідносини між представниками різних етнічних груп у Львівському університеті, а також показані зміни, що відбулися в ньому протягом 1848–1914 рр. Акцентується увага на національній трансформації, яка відбулася у Львівському університеті на даному етапі його існування.

Здоровега Мар’яна

Українознавчі проблеми в теоретичній і практичній діяльності Лонгина Цегельського.

Проаналізовано теоретичні погляди Л. Цегельського на своєрідність формування української нації, боротьбу за українську державність, роль політичної еліти й усвідомлення народом необхідності творення незалежної України. Зосереджено увагу на політологічних концепціях і практичній діяльності Л. Цегельського як одного з організаторів Західноукраїнської Народної Республіки, на його прогнозах щодо утворення суверенної, соборної Української держави.

Ніколаєв Ігор

Державний терор на Миколаївщині (на прикладі справи “Дашнакцутюн”).

У статті на основі архівних матеріалів розкрито характер репресій проти колишніх членів національних антибільшовицьких партій на регіональному рівні, проаналізовано особливості сталінського терору, направленого на знищення політичних опонентів.

Марискевич Тарас, Гаврилів Ігор

Галичина в роки в роки Другої світової: порівняльний аналіз окупаційних режимів.

У статті проаналізовано характер окупаційних режимів – радянського і німецького – в Галичині у роки Другої світової війни.

Недужко Юрій

Діяльність політичних та громадських об’єднань зарубіжних українців у контексті боротьби за державну незалежність України в 60–70-х роках XX ст.

Пропонована стаття присвячена висвітленню боротьби української діаспори за державну незалежність України. Показана міжнародна діяльність зарубіжних українців щодо лобіювання питання про визнання державної незалежності України органами влади країн Заходу.

Чура Василь

Дезінтеграція Львівської обласної комуністичної організації у 1990 р.

Розглянуто процес зростання суперечностей між обласним компартапаратом та первинними партійними осередками як чинник дезінтеграції компартійного середовища Львівської області в 1990 році.

Мовознавство

Талаш Інна

Типи часових значень як результат взаємозв’язку таксичних і темпоральних ситуацій у публіцистичних текстах.

У статті зроблено спробу проаналізувати темпоральні відношення, що встановлюються між таксисом і фрагментом тексту, складником якого він є.

Філософські аспекти

Йосипенко Оксана

Ревізія метафізичної мови у французькій семіологічній філософії.

У статті аналізується семіологічна версія “лінгвістичної критики” метафізики Ж. Деріди, виявляється її спільність з аналітичними проектами філософії мови та з’ясовується ефективність обраної французьким мислителем критичної стратегії.

РЕЦЕНЗІЇ ТА ОГЛЯДИ

Купріянович І. 1938. Акція руйнування православних церков на Холмщині й Південному Підляшші.

У книзі подано акцію польської влади з руйнування православних церков на Холмщині й Південному Підляшші як прояв денаціоналізації українського етносу на території польської держави 1930-х рр.

Купріянович І. Степан Бандера. Матеріали до навчально-виховних занять

Огляд методичного посібника про життя і діяльність Провідника ОУН Степана Бандери. Всебічно розглянуто виховний чинник постаті Націоналіста у сучасному українському державотворенні.

ХРОНІКА ТА ІНФОРМАЦІЯ

Збир Ірина

50-і Кольбергівські дні.

Круглий стіл “Українські землі та становище українців в умовах нацистського окупаційного режиму (червень 1941 – жовтень 1944 рр.)”.

Джерело: Народний Оглядач

Коментарі закриті

Новини, новини україни, українські новини, новини в україні, останні новини, новини дня, новини україна, політика, партії та організації , вибори 2010, 17 січня