Антологія християнства: Хрестоматія з релігієзнавства та культурології

У видавництві "Мандрівець", Тернопіль, вийшла "бомбова" книжка – "Антологія християнства", за загальною редакцією доктора філософських наук, професора Г. С. Лозко. Видання 2-ге, зі змінами і доповненнями.

Ця книга не повторює типові підручники, а подає документальні матеріали, що сприятимуть засвоєнню та осмисленню студентами знань з релігієзнавства та культурології. Мета посібника – спонукати читачів до пошуку й вивчення джерельної бази, а саме автентичних історичних документів, указів і послань, правил і циркулярів, літературних творів, які відображають розвиток чи занепад культурних явищ в Україні та інших європейських країнах.

Джерело: Народний Оглядач

Коментарі закриті

Новини, новини україни, українські новини, новини в україні, останні новини, новини дня, новини україна, політика, партії та організації , вибори 2010, 17 січня