Глобальна криза і нова раса

З кожним днем у людини все більше відбирається свобода бути такою, якою вона була. Єдина свобода, яка незабаром у неї залишиться – це свобода ставати іншою.
Всесвіт сотворений Творцем як ігрове середовище для розвитку божественних істот. Власне, ці божественні істоти і є колективним творцем Всесвіту, якого в арійській традиції називають іменами Сварог («святий організатор») або Брахма («бог неба і землі») – див. Всесвіт, Сварга, Брахма.

Для свого розвитку божественні сутності створили цю Гру, тому розвиток через Гру є головним законом Всесвіту. Відповідно, хто не бажає «грати в розвиток», той видаляється з Гри. Це як у футболі: не хочеш грати – звільни місце для того, хто хоче, адже бажаючих більше ніж достатньо. Причому Гра відбувається за твердими правилами – хто їх порушує, той страждає (Золоте правило етики, або Залізний закон розплати).

Розвиток здійснюється шляхом чергування поступових змін і стрибкоподібних переходів. Останні відбуваються через виникнення кризи та її подолання. Але що таке криза?

Первинне, а тому істинне значення гелленського слова κρίσις – вирішення, розв’язання, вихід, розділення. Зверніть увагу: наголос робиться не на проблемі, а на її вирішенні. Подібним чином кожна загадка обов’язково має розгадку. Тому криза – це передусім можливість подолати проблему, відділити нове від старого. Відтак криза, за визначенням, завжди несе в собі засоби для її вирішення – «розгадку». Більше того, вона підштовхує до активних дій, бо притискає до стінки, а інколи ставить питання максимально гостро: вмерти або змінитися!

Ці приховані засоби подолання кризи завжди адекватні її глибині: чим серйозніша криза, тим потужніші засоби вона приховує. Скажімо, кризові прояви в економіці долаються ухваленням кращих законів, кризові прояви в політиці – новими виборами або заснуванням нової держави. А що може порятувати від глобальної кризи, коли розбалансовується і руйнується все: мораль, сім’я, нація, міжнародна безпека, техносфера, природа, клімат, екологічні ніша в цілому?

Відповіддю на таку всеосяжну кризу може бути тільки нова людська спільнота з вищим світоглядом, ефективнішою організацією і адекватними технологіями. Очевидно, що така спільнота відрізнятиметься від інших спільнот за суттєвими ознаками, зокрема, вона буде енергійнішою, здоровішою і плодючішою. Очевидно, що вона буде достатньо однорідною і згуртованою. Очевидно, що вона буде здатна до відтворення самої себе в наступних поколіннях.

Описані вище ознаки визначають нову расу, адже, згідно з визначенням: «Раса — це група людей, яка за властивим їй поєднанням фізичних, психічних і духовних ознак відрізняється від будь-якої іншої групи і завжди відтворює тільки собі подібних». Звісно, що всередині раси завжди присутні фізичні, психічні і духовні відмінності, проте як цілісна система вона якісно відрізняється від інших систем, прагне до самозбереження і самовідтворення.

Для народження раси потрібні відповідні умови, зокрема «расотворчий казан» — порівняно ізольований життєвий простір, завдяки якому інтенсивність внутрішньої генетичної та інформаційно-культурної взаємодії набагато вища за інтенсивність такої взаємодії із зовнішнім світом. Тоді складові елементи майбутньої раси «притираються» один до одного і зливаються в цілісний расовий організм.

Отже, способом подолання нинішньої глобальної кризи буде народження нової людської раси, яка сформує нову цивілізацію.

Подібні речі вже були в минулому. Так, попередній цивілізаційно-расовий перехід 7500 років тому став відповіддю на кліматичну, а відтак і продовольчу кризу, апофеозом якої стала Циркумпонтійська катастрофа – прорив Босфорського перешийку й затоплення низинних територій навколо прісноводного Понтійського озера солоними водами Середземного моря. Внаслідок цього виникло Чорне море, а затоплені ним території пізніше назвали «старою землею» – Альт-ланд, тобто Атлантидою.

Нова раса, яку езотерична традиція називає Арійською, народилася на території Північного Надчорномор’я, фактично, на землі сучасної України. Тому саме Україна є батьківщиною арійських (індоєвропейських) мов. У цьому доволі ізольованому «расотворчому казані» нова раса сформувала цивілізацію, яку нині називають Арійською або Трипільською (за назвою Трипільської археологічної культури). Це вже був третій цивілізаційно-расовий перехід. У 5508 році до н. е. відбулась якась ключова подія цього Третього Переходу, тому саме від цієї дати ведеться традиційне українське літочислення («від сотворення арійського світу»).

Арійська раса відрізнялася від попередньої Борійської раси (раси європейських кроманьйонців) розумово, організаційно і технологічно.

По-перше, арії вийшли на третій рівень мислення – рівень творчості, натомість їхні попередники перебували на рівні нормативного мислення (докладніше про це – у книзі Арійський стандарт).

По-друге, арії сформували варнову структуру суспільства, основану на вроджених здібностях: брахмани, кшатрії, господарники. Соціальне структурування борійців було примітивніше, бо основувалось на вікових відмінностях і принципі «чим старіший, тим мудріший».

По-третє, арійська раса перейшли до відтворюючих форм господарювання – землеробства і тваринництва. Натомість борійці жили завдяки полюванню і збиральництву, тобто вели привласнююче господарювання.

Докладніше про расу – Арії, арійці, трипільці.

У наш час Український геосоціальний організм переживає надзвичайно жорстку кризу, яка відкриває для нього досі небачені можливості. Для подолання цієї кризи Україна застосовує найпотужніший засіб – вона здійснює Четвертий Перехід і народжує нову расу, яка творить нову цивілізацію. Ключові моменти расотворення ті ж самі: мислення, організація, технології, виокремлена територія.

1. МИСЛЕННЯ

Четвертий перехід здійснюють ті українці, які оновилися – світоглядно, розумово та психофізично. Українці, які почали вихід на четвертий рівень мислення – рівень цілісності, або мудрості. Це рівень, на якому думки людини відповідають її словам і поведінці. Людина відчуває себе частинкою свого народу як цілісного етносоціального організму, частинкою земної природи і Всесвіту. Вона усвідомлює себе частинкою Творця Всесвіту – божественною істотою-сотворцем, що розвивається на землі шляхом багаторазових втілень.

Нова людина розглядає життя як божественну гру, а себе – як чесного гравця (слово «людина» буквально означає «гравець»). Вона прагне відновити зв’язок між своєю земною, духовною і божественною свідомістю, а також долучитися до позитивного досвіду своїх попередніх втілень, до культури і мудрості свого народу і всього людства. Таке відновлення зв’язку і називається релігією (від «ре» – відновлення, повторення, «лига» – зв’язок, звідси українське «залигати» – зв’язати).

Культивовані чесність і щирість дозволяють новій расі застосувати на два порядки простіші, а тому ефективніші форми самоорганізації, позбувшись баласту непотрібних професій і цілих галузей, наприклад, «вакцинаційної індустрії», політичного піару (мистецтва обдурювання), більшої частини фармацевтичної промисловості. Все геніальне – просте. Простота – це потужний продуктивний чинник. Докладніше про це у статтях:

Свята простота

Щасливі можливості для чесних спільнот

Держава-гвинтокрил. Інформаційна стратегія Третього Гетьманату

2. ОРГАНІЗАЦІЯ

Нова організація є результатом поєднання описаного вище мислення четвертого рівня з сучасними інформаційними технологіями. Водночас вона буде творчим розвитком української традиції самоорганізації з такими притаманними їй якостями як варнова структура, виборність знизу догори, персональна відповідальність. Докладніше:

Етномережа: концентрація без централізації

Республіка, Гетьманат, Брахманат

Варнова економіка Третього Гетьманату

3. ТЕХНОЛОГІЇ

Сучасна цивілізація стримує розвиток нових технологій або використовує їх для обслуговування вже застарілої і вмираючої системи. Прикладом є комп’ютеризація абсурдного законодавства чи спеціально заплутаної і безумної податкової системи. Вже існуючі технології дозволяють:

• різко підвищити ефективність виховання і освіти;

• перетворити навчання і роботу на цікаву гру;

• зцілюватися без ліків і перестати хворіти взагалі (кошмарний сон сучасної медицини);

• будувати недорогі, здорові і комфортні поселення;

• повністю автоматизувати податкову систему (людина взагалі не повинна відчувати її присутність);

• включити практично кожну людину в процес творчості та самореалізації через творчість;

• на порядок зменшити енергозатратність виробництва і техногенний тиск на природу, та багато іншого.

Ключова технологія формування нової раси – практика самооновлення Живим Словом, яка дозволяє очиститися від накопиченого інформаційного бруду, гармонізувати себе і навколишній простір, створити колективний егрегор – спільний психоенергетичний банк, вийти у Простір волі. Докладніше про це:

Живе Слово – вхідний квиток до Третього Гетьманату

Чому саме «Живе Слово»?

Де знайти нову еліту?

Тризуб свободи і Дракон волі

4. ЖИТТЄВИЙ ПРОСТІР

Як ми вже згадували, формування нової раси потребує деякого усамітнення і зосередження на внутрішній інформаційній, соціальній, економічній, генетичній взаємодії. Сучасні засоби комунікацій дозволяють сформувати внутрішній інформаційний простір, завдяки якому можна взаємодіяти переважно зі своїми. Проте цього замало – потрібен власний фізичний простір.

Таким простором для нової раси є українські села і взагалі територія за межами міст. Майбутнє – за добре організованою мережею екологічних поселень з самодостатнім виробничим циклом. Головні напрямки виробництва:

• інформаційні продукти (програмне забезпечення, освіта, мистецтво, знання);

• екологічно чисті продукти харчування;

• формування нової людини з вищими духовно-вольовими і психофізичними якостями, спроможної наводити лад в будь-якій точці світу.

Це має бути не втеча з міст, а організоване освоєння нового життєвого простору, адже для городян життя за межами міст – це як відкриття нового світу, сповнене пригод і цікавих несподіванок.

Громади нової раси сьогодні формуються переважно в великих містах і організовано створюють в сільській місцевості опорні точки – вари (центри зв’язку, культури і ділової активності). Навколо них і будуватимуться нові поселення. Їх мешканці будуть одночасно і духовною громадою, і школою інновацій, і виробничою корпорацією.

Мережа таких поселень і сформує нову цивілізацію Вишньої Борії.

Хай Буде!

Джерело: Народний Оглядач

Коментарі закриті

Новини, новини україни, українські новини, новини в україні, останні новини, новини дня, новини україна, політика, партії та організації , вибори 2010, 17 січня